MALÉ DĚTI (http://www.maledeti.cz/)
Vše o nákupu » Výměna zboží ve 14ti denní lhůtě

Výměna zboží ve 14ti denní lhůtě

 

Jak postupovat,  když  Vám zakoupené zboží nevyhovuje a chcete ho vrátit v zákonné 14ti denní lhůtě?

V případě, že jste kupující, který nenakoupil zboží v rámci své obchodní , či podnikatelské činnosti, máte dle § 1829 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Tento nárok máte i v případě, že objednávku učiníte prostřednictvím  internetu a zboží osobně převezmete na adrese naší provozovny,  tedy ve Svitavách-Předměstí, Bezručova 705/4.

V případě, že nejste kupující, tedy že zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Kde můžete zakoupené zboží vrátit

Zboží můžete vrátit osobně na adrese naší provozovny. Vaši osobní návštěvu je třeba předem sjednat.

Své právo na vrácení zboží můžete uplatnit také písemně, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

Milena Stupková – Malé děti

Bezručova 705/4
568 02 Svitavy - Předměstí

Vracené zboží, prosíme, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Pokud nám budete vracet zboží, prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, tedy do stavu, v jakém jste zboží od nás obdrželi. Předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.

Peníze za vrácené zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od ukončení  přezkoumání vráceného zboží ,  ovšem ne však dříve,  než dojde k doručení vraceného zboží zpět na adresu naší provozovny, případně než prokážete, že vrácené zboží nám již bylo odesláno. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

V obou případech, tj. jak v případě, že vracíte zboží osobně, nebo v případě, že zboží zašlete na adresu naší provozovny nás o svém rozhodnutí vrátit zboží ve 14ti denní lhůtě předem informujte, a to prostřednictvím formuláře „Odstoupení od kupní smlouvy“. 

Co je dobré ještě vědět

Originální obal není podmínkou

Originální obal není předmětem koupě, ani součástí koupeného zboží . Požadujeme však, aby z vracené zboží nebyly odstraněny žádné textilní visačky a ani visačky papírové.  Pokud budou tyto součásti ze zboží odstraněny, nelze toto zboží vracet ve 14ti denní lhůtě bez udání důvodu. Vyhrazujeme si právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s odstraněním event. škod na vráceném zboží. Tyto náklady budou vždy individuálně posouzeny a jako takové poté budou kupujícímu naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Veškeré zboží s výjimkou spodního prádla je možné si vyzkoušet. Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení nebo poškození. Zboží  je možné tedy  vyzkoušet,  ne však  užívat. Při zkoušení zboží je třeba brát v úvahu, že tímto mohou vzniknout finanční náklady, které budeme muset vynaložit  na uvedení zboží do původního stavu a které proto mohou být  po kupujícím požadovány k úhradě.

Těmto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (např. očištěním, zkompletováním, správným zabalením apod.) S ohledem na povahu zboží bude každý případ odstoupení od kupní smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od kupní smlouvy odesláno.  Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud nám kupující v jejím průběhu odešle formulář „Odstoupení od kupní smlouvy“.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží kupujícím (např. převezme-li kupující zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy můžete zaslat i elektronicky prostřednictvím formuláře umístěného na našem webovém rozhraní.

Dále je třeba, aby jste nám, v co nejkratším možném termínu od zaslání formuláře s odstoupením od kupní smlouvy,  vrátili i zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká kupujícímu právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží do naší provozovny.

Jaké dokumenty k vracenému zboží přiložit

K vracenému zboží doporučujeme vždy přiložit kopii daňového dokladu-faktury a formuláře „Odstoupení od kupní smlouvy“, které potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a Vašeho požadavku.

Jaké zboží nelze vrátit

Ze zákona kupující nemůže zejména odstoupit od kupní smlouvy:

 1. jestliže již bylo započato s poskytování služby spojené s dodávkou zboží, jestliže se s jejím plněním započalo před uplynutím čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí objednávky kupujícího,

 2. jde-li o dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího,

 3. jde-li o dodávku spodního prádla v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 4. bylo-li zboží vlivem nesprávného nebo nadměrného užívání nadměrně opotřebení,  či znečištěno nebo poškozeno.

 5. bylo-li zboží vyprané nebo chemicky vyčištěné,

 6. byly-li odstraněny původní součástí zboží, jako např. etikety apod.

Na závěr stručný přehled

 1. Od kupní smlouvy je možné odstoupit od 14ti kalendářních dnů.

 2. Lhůta 14ti dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

 3. Odstoupení od kupní smlouvy nám musí být odesláno nejpozději v poslední den 14ti denní lhůty. Zboží nám může být po dohodě vráceno i později.

 4. Rozbalením ani vyzkoušením zboží (výjimkou je spodní prádlo) nezaniká právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu.

 5. Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak pak máme právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

 6. Je možné vrátit i zboží vyzkoušené, avšak v tomto případě máme právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

 7. Peníze vrátíme nejpozději do 14ti kalendářních dnů od ukončení přezkoumání  vráceného zboží, ne však dříve, než obdržíme vrácené zboží (případně než prokážete, že vrácené zboží jste nám již odeslali).

Důležitý dokument ke stažení

 

 

 

Kategorie zboží

Poptávka

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici osm:


Nákupní košík

Celková cena:
0,00 Kč s DPH

Zrychlené objednávání

Rychlý kontakt

Partnerský e-shop

velline.cz

Milena Stupková

Tel.: +420 605 856 727

E-mail: info@maledeti.cz